Старченко Іван Іванович

Старченко Іван Іванович

професор, завідувач кафедри

У 1994 році закінчив медичний факультет Полтавського державного медичного стоматологічного інституту. В 1994–96 роках проходив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Харківському інституті удосконалення лікарів. З 1996 по 2000 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. На кафедрі працює з 2007 року. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Структура сідничного нерва та її особливості при післятравматичній регенерації за умов екзогенної гіпертермії». У 2010 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Морфологічна характеристика динаміки топологічних перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку людини».

Професор Старченко І.І. очолює навчальний відділ університету, член ректорату ПДМУ, член спеціалізованих вчених рад Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, та Д 55.051.05 при Сумському державному університеті, член науково - методичної комісії при МОН України, голова Полтавської обласної філії асоціації патологоанатомів України, член міжнародної академії патології. Нагороджений почесними грамотами МОЗ, Полтавської обласної ради, Полтавської міської ради, Відзнакою ректора.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицьової ділянки, вікові особливості нервової системи, морфо-функціональні особливості внутрішніх органів за умов впливу екзогенних патологічних чинників

097 647 11 20

Ройко Наталія Віталіївна

Ройко Наталія Віталіївна

доцент, доцент ЗВО

Закінчила медичний факультет ПМСІ у 1991 році. З 1998 по 1999 рік навчалась в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі ВДНЗ України «УМСА». Захистила кандидатську дисертацію у 1997 році «Морфо-функціональна характеристика тканини ока собаки в умовах експериментальної каорктації аорти». З 2003 року працює доцентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА». Лікар-патологоанатом вищої категорії.

Наукові інтереси: патоморфологія стоматологічних захворювань.

050 949 85 85

Прилуцький Олексій Костянтинович

Прилуцький Олексій Костянтинович

доцент, доцент ЗВО

В 1998 році закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2000 року навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії людини Української медичної стоматологічної академії, з грудня 2003 року працював на посаді викладача кафедри анатомії людини. У червні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі». На кафедрі працює з 2014 року. Відповідальний за післядипломну освіту та роботу з іноземними студентами.

Науковий напрямок: ембріональні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицевої ділянки.

067 531 50 16

Проскурня Сергій Анатолійович

Проскурня Сергій Анатолійович

доцент, доцент ЗВО

Закінчив медичний факультет УМСА у 1996 році. З 1996 по 1997 рік навчався в інтернатурі з фаху «Патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в УМСА. З 1998 року працює лікарем–патологоанатомом в Полтавській обласній психіатричній лікарні імені О.Ф.Мальцева. Захистив кандидатську дисертацію з фаху «Патологічна анатомія» у 2005 році за темою «Цитогенетичні та інвазивні особливості різних клініко-морфологічних форм плоскоклітиного раку легень». З 2013 року  доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом Української медичної стоматологічної академії. Лікар-патологоанатом вищої категорії. Відповідальний за консультативно-діагностичну роботу.

Наукові інтереси: патоморфологія стоматологічних захворювань.

067 723 25 35

Винник Наталія Іванівна

Винник Наталія Іванівна

доцент, доцент ЗВО

У 2004 році з відзнакою закінчила ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2004 року по 2006 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З вересня 2011 року працювала викладачем кафедри медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією. В грудні 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: „Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з метаболічним синдромом”. З вересня  2015 р. пройшла підготовку за спеціальністю «Патологічна анатомія» при ХМАПО та працювала асистентом кафедри. З листопада 2016 року – доцент кафедри. З 2017 р. є куратором  студентської наукової групи кафедри. Відповідальна за наукову та міжнародну діяльність. Лікар-патологоанатом ІІ категорії.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки. 

096 991 39 87

Совгиря Світлана Миколаївна

Совгиря Світлана Миколаївна

доцент, доцент ЗВО

В 1998 році закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 1998 року по 2000 рік навчалася в інтернатурі зі спеціальності «Медицина невідкладних станів». З 2000 по 2007 рр. працювала викладачем в Полтавському базовому медичному коледжі. З 2007 року навчалась в аспірантурі на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії людини Українська медична стоматологічна академія, в травні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості будови слизової оболонки клиноподібної пазухи людини» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія у м.Луганськ. На кафедрі працює з 2015 року. Лікар-патологоанатом ІІ категорії. Відповідальна за виховну роботу.

Наукові інтереси: онкостоматологія, вікові особливості придаткових пазух носа

099 565 07 75

Филенко Борис Миколайович

Филенко Борис Миколайович

доцент, доцент ЗВО

У 2011 році закінчив з відзнакою медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». У 2011-2012 роках пройшов інтернатуру зі спеціальності «Патологічна анатомія» при ХМАПО. Одночасно навчався в магістратурі, яку закінчив з відзнакою та захистив науково-кваліфікаційну роботу на тему «Структура захворюваності вилочкової залози у Харківському регіона за період 1989-2011 роки». З 2012 року – асистент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) на тему «Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень». З 2019 року працює на посаді доцента кафедри. Лікар-патологоанатом І категорії. Відповідальний за навчально-методичну роботу зі здобувачами вищої освіти І (бакалаврського) рівня.

Науковий напрямок: онкоморфологія, патоморфологія захворювань серцево-судинної системи та щелепно-лицевої ділянки.

099 620 88 70

Ніколенко Дмитро Євгенійович

Ніколенко Дмитро Євгенійович

асистент ЗВО

Закінчив медичний факультет ВДНЗ України «УМСА» у 2000 році. З 2000 по 2001 рік навчався в інтернатурі з фаху «патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в ВДНЗ України «УМСА». З 2001 по 2009 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. Без відриву від виробництва закінчів магістратуру з патологічної анатомії (2002 рік), клінічну ординатуру з фаху «патологічна анатомія» при кафедрі патоморфології з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА» (2009 рік). Захистив кандидатську дисертацію з фаху патологічна анатомія у 2011 році «Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу». З 2009 року працює асистентом кафедри.

Науковий напрямок: патологія серцево-судинної системи.

095 119 62 11

Бабенко Вікторія Ігорівна

Бабенко Вікторія Ігорівна

асистент ЗВО

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія». Під час навчання активно займалася науковою діяльністю, очолювала студенське наукове товариство. В 2015-2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА».Закінчила клінічну ординатуру з патологічної анатомії. Лікар-патологоанатом ІІ категорії. Виконує обов'язки секретаря кафедри.

066 935 36 89

Задворнова Анна Петрівна

Задворнова Анна Петрівна

асистент ЗВО

У 2015 році закінчила медичний факультет Вищого державного навчального закладу України " Українська медична стоматологічна академія". В 2015 - 2016 роках проходила інтернатуру на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ "УМСА". В 2016 - 2018 роках працювала лікарем патологоанатомом в Васильківській ЦРЛ. З кінця 2018 року - асистент кафедри. Лікар-патологоанатом ІІ категорії.

066 092 91 52

ГРІНЬКО РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА

ГРІНЬКО РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА

асистент ЗВО

У 2020 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2020 -2021 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю "патологічна анатомія" на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро.